اندیشه فاز ۱ ، اندیشه فاز ۱ ، اندیشه فاز۲ ، اندیشه فاز ۳ ، اندیشه فاز ۴ ، اندیشه فاز ۵ ، شهریار

مناطق مشخص شده برای اینترنت وایرلس به صورت تخمینی محاسبه شده اند و برای اطمینان بهتر است امکان سنجی توسط همکاران ما صورت پذیرد.خواهشمند است جهت اطمینان از امکان دریافت خدمات با بخش فروش تماس حاصل فرمایید.