سبز دشت ، گلستان ، صالحیه ، نسیم شهر ، نصیر شهر ، قعله میر ، نصیر آباد ، ده حسن ، زواری

مناطق مشخص شده برای اینترنت وایرلس به صورت تخمینی محاسبه شده اند و برای اطمینان بهتر است امکان سنجی توسط همکاران ما صورت پذیرد.خواهشمند است جهت اطمینان از امکان دریافت خدمات با بخش فروش تماس حاصل فرمایید.