سرویس های نامحدود

در صورت نا رضایتی از سرویس های هزاره سوم ۱ ماه گارانتی برگشت وجه می باشد.

۵۶۷۴ ۵۶۷۴  ۰۲۱ (خط ویژه) – شنبه تا چهارشنبه ساعت ٩ الی ١٧

دوره زمانیترافیک طی دوره (گیگابایت)بازه زمانی تخفیفهزینه سرویس
ماهیانهنامحدوداشتراکی۳۰۰,۰۰۰ ریال
ماهیانهنامحدوداختصاصی۹۰۰,۰۰۰ ریال
دوره زمانیترافیک طی دوره (گیگابایت)بازه زمانی تخفیفهزینه سرویس
ماهیانهنامحدوداشتراکی۵۰۰,۰۰۰ ریال
ماهیانهنامحدوداختصاصی۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
دوره زمانیترافیک طی دوره (گیگابایت)بازه زمانی تخفیفهزینه سرویس
ماهیانهنامحدوداشتراکی۹۰۰,۰۰۰ ریال
ماهیانهنامحدوداختصاصی۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
دوره زمانیترافیک طی دوره (گیگابایت)بازه زمانی تخفیفهزینه سرویس
ماهیانهنامحدوداشتراکی۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
ماهیانهنامحدوداختصاصی۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • سرویس نامحدود در طول مدت ماه هیچ گونه محدودیت حجمی ندارد.
 • به هزینه اشتراک شش ماهه ۱۵% و دوازده ماهه ۲۵% تخفیف تعلق می گیرد.
 • بهره گیری مناسب و کامل از سرویس های با سرعت بالا مستلزم کیفیت مناسب تجهیزات مشتری می باشد.
 • سرویس های نامحدود اشتراکی بین ۳ کاربر خواهد بود و غیر قابل اتصال به IP Static می باشد.
 • درصورت اتمام هر نوع از سرویس مشترک میتواند برای شارژ جدید از سرویس‌های دیگر نیز استفاده کند.
 • برای سرویس های نامحدود دو مگابیت اختصاصی به بالا تجهیزات برای مشترک به صورت امانی خواهد بود.
 • سرعت بازدید صفحات وب در تمامی سرویس های نامحدود تا ۸ مگابیت می باشد.
 • پاسخگویی به کاربران به صورت ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته حتی در ایام تعطیل می باشد.
 • در سرویس های اشتراکی حداکثر سرعت ارتباط با اینترنت در اغلب ساعات روز قابل استفاده بوده و اختصاصی نیست.
 • در سرویس های اختصاصی حداکثر و حداقل سرعت ارتباط با اینترنت در اغلب ساعات روز قابل استفاده بوده و اختصاصی می باشد.
 • خرید مودم از این شرکت اجباری نیست ولی به مشترکها پیشنهاد می‌شود جهت پیشگیری از مشکلات پیش بینی نشده و ارائه پشتیبانی بهتر و همچنین تایید صلاحیت مودم مورد استفاده خود از یکی از انواع مودم‌های بررسی و ارائه شده توسط این شرکت استفاده کنند.