در این سناریو فرض برآن است که دو خط اینترنت داریم میخواهیم زمانی که اینترنت اول قطع شد روتر به صورت اتوماتیک اینترنت دوم را فعال کند و زمانی که اینترنت اول وصل شد مجددا به اینترنت اول برگردد؛ مهترین مساله این است که برخی مواقع ارتباط ما با روتر ISP برقرار هست ولی خود […]

ادامه مطلب

در این آموزش قصد داریم تا شما را با آموزش پیکربندی تونل IPIP در میکروتیک آشنا کنیم این روش زمانی که بخواهیم بین دو شبکه (Lan) که از طریق Gateway خود به شبکه اینترنت یا اینترانت متصل هستند را به یکدیگر متصل کنیم و از امکاناتی که در دو شبکه قرار دارد استفاده کنیم , […]

ادامه مطلب

NTM نرم افزار اکانتینگ مدیریت و حسابداری کاربران Servco ، FCP ویژه سرویس های اینترنت در شبکه می باشد که از هسته ی اکانتینگ IBS استفاده شده است. این سیستم به صورت یکپارچه سرویس های LAN Accounting ( PPTP , PPPOE , Hotspot , DHCP , Wireless ) ، Wireless ، ADSL را کنترل می [...]
ادامه مطلب