جزئیات پورتفلیو

یکی از بزرگترین چالش های پیش روی مدیران دستهی تولیدی مبل و مبلمان اداری و خانگی کنترل و نظارت بر فرآیندهای پیچیده و گاه لجام گسیخته تولید مثل ثبت سفارش تولید ، کنترل خط تولید ، مدیریت انبار و حسابداری وقیمت تمام شد یک محصول است . فرآیندهای که اگر به خوبی مدیریت نشود می تواند باعث کاهش قدرت رقابتی و افزایش تصاعدی هزینه های تولید و انبار داری و در نهایت زیان مجموعه تولیدی مبل و مبلمان گردد. لذا وجود سیستم های نظارتی بر فرآیند تولید می تواند به مدیران در جهت تصمیم گیری بهتر یاری رساند.

از دیدگاه نظری کنترل تولید مبل و مبلمان شامل روش ها و مفاهیمی است که به وسیله آنها برنامه ها و طرحهای ساخت تعیین گشته، دستورات جهت اجرای آنها صادر شده و اطلاعات در رابطه با کنترل ساخت و انطباق آن با برنامه تولید جمع آوری و ثبت گردد.

شرکت مهندسی هزاره سوم ، پس از تحلیل و بررسی دقیق نیازمندیهای بازار و به ویژه کاربران فعلی نرم افزار های تدبیر، با طراحی و تولید نرم افزار کنترل تولید ، فروش ، انبار و حسابداری  گامی دیگر در راستای ایفای رسالت خویش برداشته و این محصول جدید را به کلیه مشتریان خود تقدیم می کند .

ثبت سفارش ، تولید ، ، انبار ، حسابداری و فروش

ممكن است این موارد را هم بپسندید!