جزئیات پورتفلیو

یکی از بزرگترین چالش های پیش روی مدیران دستهی تولیدی مبل و مبلمان اداری و خانگی کنترل و نظارت بر فرآیندهای پیچیده و گاه لجام گسیخته تولید مثل ثبت سفارش تولید ، کنترل خط تولید ، مدیریت انبار و حسابداری وقیمت تمام شد یک محصول است . فرآیندهای که اگر به خوبی مدیریت نشود می تواند باعث کاهش قدرت رقابتی و افزایش تصاعدی هزینه های تولید و انبار داری و در نهایت زیان مجموعه تولیدی مبل و مبلمان گردد. لذا وجود سیستم های نظارتی بر فرآیند تولید می تواند به مدیران در جهت تصمیم گیری بهتر یاری رساند.

از دیدگاه نظری کنترل تولید مبل و مبلمان شامل روش ها و مفاهیمی است که به وسیله آنها برنامه ها و طرحهای ساخت تعیین گشته، دستورات جهت اجرای آنها صادر شده و اطلاعات در رابطه با کنترل ساخت و انطباق آن با برنامه تولید جمع آوری و ثبت گردد.

شرکت مهندسی هزاره سوم ، پس از تحلیل و بررسی دقیق نیازمندیهای بازار و به ویژه کاربران فعلی نرم افزار های تدبیر، با طراحی و تولید نرم افزار کنترل تولید ، فروش ، انبار و حسابداری  گامی دیگر در راستای ایفای رسالت خویش برداشته و این محصول جدید را به کلیه مشتریان خود تقدیم می کند .

امکانات CRM به صورت وب سایت آنلاین

  1. اختصاص نام کاربری و رمز عبور برای هر نمایندگی
  2. ثبت سفارش برای نمایندگی به صورت انلاین
  3. گزارش از خط تولید برای نمایندگی
  4. چاپ رسید ثبت سفارش به صورت انلاین
  5. نمایش وضعیت محصول در خط تولید
  6. بایگانی وضعیت تولیدی همرا با سریال تولید و شناسنامه کار
  7. استفاده از بخش تکتینگ برای در یافت راهنمای و پشتیبانی
  8. تعیین وضعیت فروش به صورت نقدی و چکی برای نماینده

ممكن است این موارد را هم بپسندید!