جهت تست بر روی دکمه ی Begin Test کلیک کرده و منتظر شوید تا به طور اتوماتیک نرم افزار شروع به انجام عملیات تست سرعت نموده و در آخر نتیجه را اعلام کند ، این فرایند بسته به سرعت اینترنت شما ممکن است از ۱۰ ثانیه تا حتی چند دقیقه و یا بیشتر به طول انجامد. در پایان تست ، نتیجه ی سرعت ارسال اطلاعات ( آپلود ) در سمت راست و دریافت اطلاعات ( دانلود ) در سمت چپ به صورت جداگانه نمایش داده می می شود.

مثال : عدد ۰.۷۳ به معنای ۷۳۰ کیلوبیت بر ثانیه – عدد ۱.۷۳ به معنای ۱ مگابیت و ۷۳۰ کیلوبیت بر ثانیه است.

آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که چرا با این که سرعت اینترنت شما برای مثال Kb 128 است اما همواره با ۱۵ یا ۱۶ KB در ثانیه بیشتر دانلود نمی کنید؟

چرا بین سرعت واقعی اینترنت و سرعت دانلود تفاوت زیادی وجود دارد؟

این موضوع یک دلیل منطقی دارد و بسیاری از افراد در این خصوص دچار اشتباه میشوند.

هم اکنون به معرفی نکته ای میپردازیم که همه چیز را در این زمینه روشن میکند. باید گفت هیچ تفاوتی بین سرعت واقعی اینترنت و سرعت دانلود وجود ندارد و در واقع این دو با هم برابر می باشند. تفاوت در واحد محاسبه این دو است.

سرعت اتصال شما به اینترنت برحسب Kbps (کیلوبیت در ثانیه) و سرعت دانلود بر حسب KBps (کیلوبایت بر ثانیه) نمایش داده می شود و از طرفی هر بایت معادل ۸ بیت می باشد.

پس اگر سرعت اینترنت شما به فرض ۱۲۸ کیلو بیت در ثانیه باشد با تقسیم عدد ۱۲۸ بر ۸ آن را به کیلو بایت در ثانیه تبدیل کرده ایم و چون طبق قرار داد سرعت دانلود همواره برحسب KBps می باشد پس سرعت دانلود شما با توجه به حاصل تقسیم حداکثر برابر ۱۶ KBps خواهد بود.

توجه داشته باشید که در کل حرف B اگر بزرگ نوشته شود به معنای Byte و اگر این حرف کوچک نوشته شود b به معنای Bit می باشد.